Sales Contact

โครงการ เซเรนิตี้ คอนโดมิเนียม (ขอนแก่น) Serenity Condominium

  • โทร. 091-064-8558

โครงการเดอะเฟล๊กซ์ ทาวน์โฮม (ขอนแก่น) The Flex Townhome

  • โทร. 089-422-2214

โครงการเดอะ คิวป์ ทาวน์โฮม The Qube

  • ขอนแก่น โทร. 089-422-2214
  • มหาสารคาม โทร. 084-796-8912

โครงการ โซโน (ขอนแก่น)

  • โทร. 089-422-2214